ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


สแกนที่ QR Code เพื่อเปิดหน้าเวปผ่าน Tablet หรือ Smart phone


ปีงบประมาณ 2566